Prvním lednovým dnem roku 2017 začala platit nová smlouva na provozovatele MHD v Třebíči. „Vítěz“ soutěže, dopravce ICOM transport, který neměl ve veřejné soutěži konkurenci, nově zajišťuje provoz městské dopravy za 64 Kč/km. To je přibližně o 20 Kč/km více než ve srovnatelně velkých městech. V absolutním přepočtu tak město Třebíč přijde ročně o 20 milionů korun, za celou dobu platnosti smlouvy pak o 160 milionů korun. To vše kvůli práci rady města a odboru dopravy a komunálních služeb.

Během měsíce února radnice zveřejnila informaci, že, slovy tiskové mluvčí města „nám obrovsky stouply jak počty prodaných kuponů o 2000 z asi 3000 na 6000, tak tržby za jízdné“. Vzhledem k těžko uvěřitelné situaci, kdy by během jednoho měsíce stoupl počet prodaných předplatných kuponů o 100%, jsme si nechali poslat informace z odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu. Po více než třítýdenním čekání nám byl zaslán dokument, který potvrzoval naše podezření o záměrném zkreslování informací a jejich nepravdivé interpretaci.

Tabulka s oficiálními daty z odboru dopravy a komunálních služeb, která znázorňuje počty a typy prodaných kuponů od roku 2012. Onen rozdíl v počtech vydaných, nikoliv prodaných kuponů, je způsoben černě podbarvenými hodnotami, tj. kupony pro seniory nad 70 let, které jsou vydávány pouze za zálohu 150 Kč.

 Ze získaných podkladů vyplývá následující zjištění. Ono navýšení, o kterém mluvčí města hovoří, je způsobeno novým typem kuponů – kuponem pro seniory nad 70 let. Ten je ovšem pro zmíněnou skupinu občanů zdarma, tudíž nedošlo k žádnému nárůstu prodaných kuponů. Za průkaz se platí pouze záloha 150 Kč, která je vratná. Zároveň není z poskytnutých dat patrné ani to, že by došlo ke zvýšení počtu cestujících, kteří by dle slov radnice ocenili novou kvalitu služeb MHD. Absurdním zjištěním je ale fakt, že počet prodaných předplatných jízdenek je nejnižší za posledních 6 let. Pro lepší orientaci si můžete prohlédnout úvodní graf. Rovněž zveřejňujeme i oficiální informace z odboru dopravy (viz tabulka výše). Demagogický a tendenční rozhovor o kvalitě nových služeb můžete zhlédnout zde.

Graf znázorňující prodané kupony za období ledna 2017. I přes zavedení nových tarifů je jejich počet nejnižší za posledních 5 let.

Je těžko uvěřitelné, jak radní a odbor dopravy a komunálních služeb manipulují s fakty ve snaze poukázat na smyšlený nárůst tržeb a počtu cestujících, které by měly zakrýt jeden z největších přešlapů v poslední době. Zmíněnou zakázku na provozovatele městské dopravy vyšetřuje i Policie ČR a před několika dny Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil městu Třebíč pokutu 1,5 milionů korun za diskriminující podmínky v zadávací dokumentaci. To je smutný výsledek chování radnice, která namísto řešení vzniklé škody uveřejňuje lživé a zkreslující informace. Neměli by být radní, kteří o veřejné zakázce rozhodli, hnáni k odpovědnosti za způsobené škody ve výši 160 milionů korun a zmíněnou pokutu zaplatit oni? V ideálním světě ano. Ovšem v Třebíči ji zaplatíme my všichni.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This