Na minulém zastupitelstvu při projednávání rozpočtu na tento rok jsem vznesla námitku, proč v rozpočtu vedení města nepočítá s investicí do nových startovacích bytů pro mladé, sociálního bydlení či nového pečovatelského domu. A to i přesto, že nyní má ministerstvo pro obce velmi dobré dotační pobídky nejen na výstavbu nových objektů, ale i na nákup a přestavění starších budov. Starosta Pavel Pacal mi odpověděl, že pro letošní rok s žádným projektem radnice nepočítá. Až v dalším roce v nové výstavbě v lokalitě Vídeňský rybník a že předpokládají, že by dotace ještě mohly být.

Nyní byl v tisku zveřejněn záměr představitelů Kraje Vysočina, jednat s třebíčskou radnicí o uvolněném komplexu budov po Střední průmyslové škole na Demlově ulici. Ten patří právě Kraji Vysočina, který chce znát názor třebíčské radnice, jak s tímto objektem naložit.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo začátkem listopadu 2018 výzvy v oblasti podpory bydlení.  Příjem žádostí probíhal do začátku února roku 2019. Město Třebíč žádnou žádost v uvedeném termínu nepodalo.

Pečovatelské byty,  Komunitní domy seniorů (KODUS)

Dotace je určena na výstavby či rekonstrukci objektů na bydlení pro seniory. Podmínkou je, že objekt bude splňovat parametry bytového domu. Výše dotace je 600 000 Kč na jeden byt. Maximální celkově získaná výše podpory za celý dům je 500 000 Euro. Byty musí být bezbariérové s maximální velikostí 50 metrů čtverečních. Podmínkou je vybírání nájemného s limitem 61,10 Kč na metr podlahové plochy bytu. Žadatelem může být právnická osoba.

Zasíťování pozemků

Po několika letech se vrací zpět možnost získat dotaci na zasíťování pozemků. Způsobilým žadatelem jsou pouze obce. Maximální výše dotace je 80 000 Kč na jeden stavební pozemek. Výdaje můžou být využity na výstavbu pozemních komunikací k parcelám, vodovodu či kanalizace.

Vybudování výtahů

Dotace je možné čerpat i na vybudování výtahů. Podmínkou je, že objekt v tuto chvíli výtahem nedisponuje, a má minimálně čtyři nadzemní podlaží. Kromě samotné dotace na výstavbu výtahu je možné získat podporu i na stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu. Výše dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů. Maximálně je možné získat dotaci ve výši 800 000 Kč v případě výstavby výtahu, limit podpory pro bezbariérové úpravy vstupu poté činí 200 000 Kč. Dohromady tedy je možné při komplexním řešení získat dotaci až 1 mil. Kč.

 

Myslím si jak já, tak Třebíč Občanům!, že by radnice měla chtít tento dům získat. Je na velmi dobrém místě v blízkosti školky, školy, zdravotnických zařízení, MHD a obchodů. Bylo by více než vhodné využít tento objekt na bydlení. V jedné části by mohly být startovací byty pro mladé, kterých máme zatím jen několik a je o ně zájem. Stejně jako by mohly vzniknout i další městské byty, které by město mohlo nabídnout i lékařům a zdravotním sestrám, kterých je v třebíčské nemocnici nedostatek a pomoci tak i k lepší zdravotní péči o občany. A v druhé polovině komplexu by byla možnost vzniku pečovatelského domu. A v části objektu by mohla zůstat i soukromá škola, která už zde je.

Doufám, že vedení města tuto možnost zváží a neudělá další chybu jako s prodejem bývalé školy Za Rybníkem, kdy jsme při projednávání o jejím prodeji navrhovali počkat a promyslet všechny možnosti využití. Nestalo se tak. Není žádné umění zastavět další pole nebo zeleň. Moudré je přemýšlet, jak využít už postavené objekty, v maximální výši těžit z dotačních pobídek, využít je ve prospěch obyvatel a rozvoje města.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This