Zastupitelstvo města Třebíče schválilo 21. 9. 2017 prodej bývalé školy na Okružní ulici v Borovině. Nejnižší cena byla stanovena na 19,4 milionů korun. S prodejem naprosto souhlasíme, objekt chátrá a je nutné, aby měl vlastníka, který by se o něj postaral a zajistil jeho rozvoj. “Proč je termín jen do 7. 11. 2017? Proč to radnice nenechá delší dobu, aby se mohli zájemci přihlásit s opravdu kvalitním záměrem a zaplatit městu slušnou cenu?“ ptal se náš zastupitel Jaromír Barák, který je zároveň členem finančního výboru.

Nikdo z radních na tuto otázku nechtěl odpovědět, a tak zůstal černý Petr v rukách vedoucího odboru majetku a investic Pavla Krause. Ten odpověděl, že datum se vztahuje k termínu jednání zastupitelstva. Případné nabídky budou projednány, a jestliže se nikdo nepřihlásí, cena by mohla být snížena. Podotkl, že se mu částka zdá vysoká.

Na opětovnou otázku Jaromíra Baráka, že jsou i další zasedání zastupitelstva. Dotazuje se, kam tedy radnice tak spěchá, když lze záležitost projednat až na jednáních v příštím roce. „Nevím, zda se kolega Barák dozví, kam spěcháme!“ odpověděl starosta Pavel Janata.

Už teď je přitom rozhodnuté, že se v příštím roce celé hřiště za touto bývalou školou bude nákladně revitalizovat. A tak se znovu ptáme, proč radnice nechává tak krátký časový úsek na prodej za tuto částku? Kam tak spěchá?

Budeme velmi rádi, pokud se tento objekt prodá na dobrý investiční záměr a za maximální možnou sumu. Ale jde to za přibližně šest týdnů? Trefným příkladem problematiku vysvětluje Blanka Kutinová, členka komise pro rozvoje města. „Tak jak se zdá, třebíčská radnice vymyslela nový realitní tah. Budete-li chtít prodat svůj byt či dům, dáte si inzerát s prodejem na tak krátkou dobu a hned k tomu přidáte dodatek, že pokud se objekt do té doby neprodá, tak částku snížíte?“

Prodali byste svůj majetek tímto způsobem? Co myslíte, je to dobrý marketingový tah?

Diskuzi k tomuto bodu na jednání zastupitelstva naleznete zde v čase 0:44 až 0:51.

Zdroj fotografie: www.wikiwand.cz

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This