Přinášíme vám stručné shrnutí důležitých bodů ze zastupitelstva, které proběhlo dne 18. 6. 2020. K některým tématům se v následujících dnech budeme vracet podrobněji.

Koalice odmítla jednat o černé stavbě v průmyslové zóně Rafaelova

Jaromír Barák připravil na jednání zastupitelstva návrh na kontrolu černé stavby silnice, kterou postavilo město v průmyslové zóně Rafaelova v rozporu s projektem a bez stavebního povolení. Při schvalování programu místostarosta Pavel Janata navrhl vyřadit tento bod z jednání, což mu následně radniční koalice velkou většinou hlasů schválila. Samostatný článek na toto téma připravujeme.

Informace o činnosti rady města

Prvním bodem z činnosti rady, který nás zajímal, bylo schválení koncertu Chinaski na Polance, který proběhne 30. 7. 2020. Blanka Kutinová se ptala, proč město raději nenabídlo Yashice Podzámeckou nivu, která je větší oproti Polance a mohlo by přijít více lidí a také by se tím pádem nemusel přerušovat plavecký provoz Polanky i by nedošlo k znehodnocení trávníku, jak to bylo v loňských letech, kdy si návštěvníci Polanky v následujících dnech po konání koncertů, stěžovali na pošlapaný trávník, který byl cítit pivem. Starosta Pavel Pacal odpověděl, že o tom neuvažovali a že městu nepřísluší provozovateli určovat místa. S tím nesouhlasíme, poněvadž toto město v pravomoci má.

Náš zastupitel Aleš Novák poté žádal o bližší informace o reklamě na podporu turistického ruchu, kterou město Třebíč avizovalo a která probíhá. Především ho zajímala cena billboardů umístěných v jiných městech a také financování této kampaně.

Prominutí pohledávek za 40 milionů Kč

Zastupitelé měli také odhlasovat usnesení, ve kterém město promíjí pohledávky dlužníků. Jsou to dluhy, u kterých není možné dohledat danou osobu, proběhl už soud či nějakým způsobem byl učiněn veškerý způsob, jak tento dluh získat. Všichni tito lidé už v bytech města dávno nebydlí a částka narůstala jen díky penále. Byli zde částky například i z roku 1989. Naše zastupitelka Blanka Kutinová navrhla, aby se postup města změnil. Je nelogické, aby penále rostlo i třicet let a teprve po takové době se to řešilo. S čímž místostarosta Pavel Janata souhlasil a město bude pracovat na zkrácení lhůty, aby se problémy netáhly tak dlouho.

Změna jednacího řádu neprošla

Náš návrh na změnu jednacího řádu, který předkládal Aleš Novák, radniční koalice odmítla. Navrhovali jsme, aby občané měli určený čas k vyjádření nejen v bodě Různé, ale také hned na začátku zastupitelstva, v pevně stanoveném čase. Bylo by to pro ně mnohem příjemnější. Jakým způsobem tento návrh zamítla a jak kdo hlasoval vám řekneme v dalším článku. 

Autobusy bez klimatizace a problémy na Velkomeziříčské

V bodě Různé se naši zastupitelé Blanka Kutinová a Aleš Novák zajímali o to, proč firma ICOM transport, která v Třebíči provozuje MHD, nakupuje pro naše obyvatele autobusy bez klimatizace. V samostatném článku budeme se této problematice budeme věnovat podrobněji.

Také jsme chtěli vědět, jakým způsobem proběhla stavba chodníků na ulici Velkomeziříčské, kde se liší schválený projekt od konečného výsledku. I zde koalice odmítla náš návrh na provedení kontroly této stavby. Jejím účelem bylo zjistit, co bylo při této stavbě špatně a kdo tu chybu udělal. Nejde o trestání, ale snahu, aby stavby probíhaly dle zákona a příště se tyto chyby neopakovaly. Podrobnosti o celé stavbě i hlasování zastupitelů též připravujeme.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu těm, kteří na zastupitelstvo přišli, sledovali ho a chtějí vědět víc.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This