Za přítomnosti všech našich pěti zastupitelů Třebíč Občanům! Jaromíra Baráka, Blanky Kutinové, Rostislava Štorka, Aleše Nováka a Alexandry Svobodové proběhlo ustavující jednání třebíčského zastupitelstva.

 

Zastupitelé Třebíč Občanům 2018

Naši zastupitelé před zahájením ustavující schůze. Zleva Aleš Novák, Blanka Kutinová, Jaromír Barák, Alexandra Svobodová a Rostislav Štork.

Po složení slibu zastupitelů přišel na řadu bod týkající se stanovení počtu radních v Třebíči. První návrh přednesl dosavadní starosta města Pavel Janata. Prosazoval rozšíření rady města ze současných 7 na 9 členů. Náš zastupitel Rostislav Štork vznesl dotaz na důvody vedoucí k navýšení počtu radních. Strohá odpověď Pavla Janaty zněla, že počet radních je součástí koaliční dohody sedmi volebních subjektů. Z naší strany tedy padl návrh, aby byla vytvořena rada sedmičlenná, i proto, že nevíme, kdy budou tito radní dostupní na radnici a zda případně nebude muset město platit jejich zaměstnavatelům část mzdových nákladů. Náš návrh staronová koalice zamítla.

V minulém volebním období měla Třebíč tři místostarosty a z našeho pohledu spolu příliš nespolupracovali, Aleš Novák navrhl snížení počtu místostarostů na dva. Koalice ovšem i tento návrh smetla ze stolu.

Pavel Janata: „Na programu je volba starosty, ne nějaká hodinka otázek a odpovědí“

Největší diskuze probíhala při navržení Pavla Pacala na funkci starosty. Pro naši stranu byl dosavadní radní ztělesněním klientelistických vazeb a špatné komunikace s občany města. Zcela absurdní větu pronesl dosavadní starosta Pavel Janata, který se podivoval nad tím, že se opozice dotazuje kandidáta na starostu na jeho dosavadní činnost i vize směřování našeho města. I toto byl důvod našeho hlasování proti návrhu na zvolení Pavla Pacala starostou města. Stejně jsme postupovali i u dalších členů rady města, neboť volba Pavla Pacala jasně ukázala, že staronová koalice hodlá pokračovat v zajetých kolejích a touhu voličů po změně nevyslyšela.

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.””

Slib člena zastupitelstva, Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

V probíhající diskuzi k tématu uvolněných zastupitelů starosta Pavel Pacal navrhl, aby svoji funkci uvolněně vykonávali čtyři členové rady – starosta a tři místostarostové. Naše zastupitelka Blanka Kutinová na tento návrh zareagovala a uvedla, že v případě, kdy byl navýšen počet radních, by stačily tři placené posty a navrhla, aby byli uvolnění pouze starosta a dva místostarostové. Aleš Novák ještě doplnil, že schválením tohoto návrhu by město měsíčně ušetřilo více než 55 000 Kč. I tento návrh však nebyl přijat. Jedním z důvodů byl argument, že to odpovídá historickým zkušenostem bývalých radních.

Lídr Jaromír Barák reagoval, že opravdu většina členů bývalého vedení radnice je součástí i nově vzniklé koalice. A ta si v minulém volebním období odhlasovala dokonce 6 uvolněných, tedy placených, radních. Proto je podle něj argumentace nynějšího místostarosty Pavla Janaty ohledně počtu radních a místostarostů, která prý vychází z historických zkušeností, zcestná. A bylo by pravdivější si přiznat, že vše vychází jen podle toho, kolik koalice potřebuje zrovna v tu chvíli mít uvolněných funkcí.

Návrhy na zřízení výborů zastupitelstva

Důležitým bodem jednání bylo také ustanovení výborů zastupitelstva a počtu jeho členů. Nejprve starosta města Pavel Pacal navrhl stanovení počtu členů výborů na 10. Náš zastupitel Jaromír Barák se dotázal, zda ze zákona nemusí být počet členů lichý. Pavel Pacal trval na deseti lidech. Bylo však zjištěno, že zákon skutečně vyžaduje lichý počet členů výborů a zastupitelstvem bylo následně rozhodnuto o navýšení na 11. Naše strana, jakožto vítěz voleb a nejsilnější opoziční strana, si bude v tomto případě nárokovat dvě místa ve výborech zastupitelstva.

Naši zastupitelé při skládání slibu

Jaromír Barák

Blanka Kutinová

Aleš Novák

Alexandra Svobodová

Rostislav Štork

 Nové vedení města také požadovalo, aby byly návrhy na členy výborů městské radě zaslány 14 dní před další schůzí zastupitelstva s argumentem urychlení jednání. Naše strana to ale považuje za nesmyslné, neboť ani o starostovi, místostarostovi a dalších radních nikdo žádné informace předem nedostal.

Radní poté navrhli zřízení pouze dvou výborů, které jsou ze zákona povinné – tedy finanční a kontrolní.

Výbor pro obchvat města

Náš lídr Jaromír Barák navrhl zřízení výboru pro výstavbu obchvatu města, neboť se tento projekt stal jedním z nejdůležitějších témat volební kampaně a pro město Třebíč je obchvat velmi důležitý. Argumentoval 14 let starým rozhodnutím zastupitelstva o změně územního plánu, který však již neodpovídá realitě, i 10 novými zastupiteli, kteří o tomto výrazném zásahu do podoby města dosud nejednali. Cílem mělo být důkladné prozkoumání všech variant a informování občanů.

Výbor „Redakční rada“

Doposud fungovala  redakční rada Třebíčského zpravodaje podobně jako komise rady města. Problémem bylo, že v této redakční radě tvořili většinou členové rady, a v podstatě fungovala jako cenzurní orgán.

Občas bylo i veselo

 

Všeobecně doporučovaný postup je však ten, že by „redakční rada“ měla být výborem zastupitelstva, nikoliv podléhat radě města. A vedení města by v ní ani nemělo zasedat. Tato redakční rada by řídila všechny komunikační kanály města, tedy nejenom tištěný Třebíčský zpravodaj, ale i městský web a facebookové stránky.  

Výbor pro revitalizaci centra města

Volební strana Společně otevřeme Třebíč podala návrh na zřízení výboru pro revitalizaci centra města, který naše uskupení navrhovalo již v minulém volebním období. Jeho hlavním úkolem mělo být vytvoření komplexního návrhu na revitalizace centra města, aby nedocházelo k úpravám jednotlivých částí centra bez koncepce a odděleně.

Všechny tři opoziční návrhy na zřízení dalších výborů však nová koalice zamítla.

Co nás čeká další čtyři roky?

Ustavující jednání zastupitelstva naznačilo, že koalice nemá zájem spolupracovat s opozicí a prohlášení jejich představitelů jsou pouze prázdná slova. Tento fakt nejlépe ilustruje právě zamítnutí zřízení dalších výborů města, které měly vést k dalšímu rozvoji města a zlepšení informovanosti občanů. Jsme připraveni a ochotni vést s koalicí dialog, jsme ochotní podpořit dobré a kvalitně připravené návrhy. Ale rozhodně neuhneme z našeho programu a dál budeme plnit nejdůležitější funkci opozice – tedy kontrolu vedení města.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This