Dne 14. 8. 2019 proběhla schůzka, o kterou jsem požádala místostarosty Pavla Janaty. Zúčastnili se jí odborníci z životního prostředí Pavel Vosátko, Petr Urbánek a náš člen komise pro životní prostředí Zdeněk Charvát. Máme zájem, aby město Třebíč mělo dobrou koncepci péče o zeleň a vodu ve městě, a jediný možný způsob, jak toho dosáhnout, je spolupráce všech politických uskupení za pomoci odborníků napříč odbory městského úřadu.

Okolí stromů v Brně

Zeleň a parkovací místa

 

S ohledem na dopravní a stavební situaci navrhujeme, aby zeleň neustupovala parkovacím místům. Naopak aby tam, kde je to možné, vznikaly jednosměrné ulice a tím došlo k navýšení parkovacích míst a přitom nedocházelo k úbytku stromů.

Dešťová voda a její využití

Pohled na okrasné květiny v Bruntálu

Sběr dešťové vody je velmi aktuální téma a pro budoucnost ještě důležitější, neboť jsme už nyní svědky vzrůstající teploty v letních měsících. Zde navrhujeme, aby radnice při stavebních úpravách na svých budovách automaticky plánovala nádrže na dešťovou vodu. Zatím máme jedinou u nových toalet na Karlově náměstí, kde se dešťová voda používá na splachování. Nově se plánuje na tenisovém areálu na Sportovní ulici. Je to však velmi málo. Zde má město velké rezervy a mělo by být progresivnější. Například Fórum, Pasáž a bývalé kino Moravia, které jsou svoji velkou plochou naprosto ideální ke svodu dešťové vody a k jejímu dalšímu využití k zalévání zeleně v blízkém parku či v centru města.

Srovnání sečené a nesečené trávy

Tráva a její sečení

Dalším bodem jednání bylo sečení trávy. Je to dost probírané téma a není na to jednotný názor. Zde vidíme potenciál v komunikací odboru životního prostředí za podpory politiků s firmou, která zajišťuje sečení. Bylo by vhodné sekat častěji místa okolo dětských hřišť, frekventovaných míst, ale také zachovávat na velkých plochách pruhy neposečené trávy, které budou poskytovat potravu a úkryt hmyzu a s růstem trávy postupně sekat. Stejně jako je třeba vytipovat možné lokality v okolí města, které budou fungovat jako louky. S tím souvisí i možnost nahradit na určitých místech trávu květinami. Jak nám slíbil místostarosta Pavel Janata, některé možnosti by se mohly postupně zavádět už v příštím roce. Budeme to sledovat, aby se to stalo standardem v našem městě.

Hmyzí hotely spojené s informační tabulí

Pohled na hmyzí hotel

Velmi oceňuji přístup pana Petra Urbánka, který má vizi, jak pomoci přírodě a zviditelnit naše hmyzí spolubydlící ve městě. Hmyzí hotely, které jsou nejen potřebné, ale i moderní, by rád vybudoval na některých místech ve městě. Na jedné straně přístup pro hmyz, na druhé straně informace o lokalitě a hmyzu, který se na daném místě pohybuje. Je to i návod pro nás, co máme zahrádky, jak lze pomáhat.

Osvěta a větší prostor odborníkům ve zpravodaji

Domníváme se, že vedení města by mělo přenechávat ve zpravodaji místo pro články na toto téma. Odborníci by měli mít prostor vysvětlovat své kroky a informovat obyvatele Třebíče o možnostech a postupech životního prostředí.

Hubení plevele

Došlo i na problematiku hubení plevelu Roundupem, který naše město pořád používá. Pro nás je důležité, aby město hledalo ekologičtější možnosti, jak hubit plevel. Už jen proto, že se blíží doba, kdy bude Roundup zakázán, a my bychom na to měli být připraveni.

Schůzka byla možností, jak se domluvit a vysvětlit si naše postoje a možnosti. Některé věci se mohou začít dělat hned, některé je třeba kvůli vysokým finančním investicím plánovat dlouho dopředu. Tato schůzka je pro nás příslibem, že se některé věci pohnou dopředu. Shodli jsme se, že naše návrhy jsou přínosné. Budeme proto dál usilovat o to, aby změny probíhaly a Třebíč byla městem, kde nebude zeleň jen doplňkem.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This