Ve středu 10. listopadu se v třebíčské Pasáži uskutečnila diskuze o dopravě v Třebíči, kterou pořádala radnice. Vedení města společně s oslovenými odborníky hovořili především o připravované koncepci dopravy a o vybraných investičních záměrech. Setkání se zúčastnili také naši dva zastupitelé Blanka Kutinová a Aleš Novák.

Dopravní odborníci nejdříve veřejnosti představili zpracovávaný Plán udržitelné městské mobility, který by měl dopravu v Třebíči řešit v souvislostech. Jedná se o projekt, o jehož nutnosti hovoříme už několik let, neboť je potřeba problémy řešit systémově a zároveň hledět do budoucnosti.

Moderní doprava Třebíč – tak zněl název připravené prezentace ke zpracovávanému plánu rozvoje dopravy. V mnoha bodech jsme viděli podobnost s našimi návrhy, které v oblasti dopravy předkládáme. Odborníci hovořili o zlepšení podmínek pro chodce nebo podpoře cyklistické dopravy. Na řadu přišlo také téma městské hromadné dopravy, kterou je nutné přizpůsobit potřebám občanů a dále ji rozvíjet.

Důležitou oblastí je samozřejmě automobilová doprava a narůstající počet aut ve městě. Tento trend patrně není možné zcela zvrátit, ale město má možnosti, jak motivovat občany k využití jiných druhů dopravy. Což je ostatně nejdůležitějším cílem zpracovávaného dokumentu. I zde se ukazuje, že plánovaný „průchvat“ nevyřeší problémy s dopravou ve městě, jak se často prezentuje. Pouze problémy přenese do jiné části města. Dlouhodobým řešením je proto skutečný velký obchvat Třebíče, který nebude zasahovat do obytných a rekreačních zón. A nebude bránit dalšímu rozvoji města.

Připravovaná koncepce má ukázat cesty, jak zatraktivnit pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu, aby byla důstojnou alternativou pro osobní auta. Na výsledku totiž nakonec vydělají všichni. Alternativní druhy dopravy budou pro jejich uživatele příjemné a ti, kteří potřebují využít osobní auto, nebudou trávit desítky minut v kolonách.

Ano, realita bude trochu jiná, ale je potřeba konečně otevřít oči, vzít rady odborníků v potaz a začít budovat kvalitní dopravu v Třebíči ve všech jejich oblastech. A nesoustředit se pouze na jednu část. Jsme ale teprve na začátku. Bude nutné, aby tento rozsáhlý materiál prošel také komisemi a výbory města, kde bude možnost koncepci připomínkovat. Nesmí se stát, jak je bohužel „dobrým“ koaličním zvykem, že se dokument dokončí a schválí v tajnosti v kruhu pár vybraných osob, v horším případě zůstane založený v šuplíku.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This