„Za prioritu pokládáme komunikaci s občany na všech úrovních,“ tvrdí ve svém programovém prohlášení vedení města. Jelikož se nám však nezdá, že by komunikace s občany byla silnou stránkou současné koalice, chtěli jsme jim pomoci. Proto náš zastupitel Aleš Novák společně se svým kolegou Šimonem Horkým navrhli změnu jednacího řádu zastupitelstva, která by posílila roli občanů při zasedání a dala jim jasně najevo, že jsou na zasedání zastupitelstva v Třebíči vítáni. To byl však pro koalici s podporou komunistů nepřekročitelný problém a návrh neprošel. Jára Cimrman by k tomu patrně řekl: „Udělali si zastupitelstvo, ale chodili jim tam lidi.“

Hodiny čekání a nejistota

Co nás ale vedlo k vypracování návrhu? Pokud chce nyní občan města cokoliv sdělit zastupitelům a téma se netýká projednávaných bodů, prostor dostane až v bodě Různé. Ten však radní vždy naplánují až jako předposlední bod jednání. Obyvatelé tak musí čekat až na konec zasedání a teprve poté se mohou vyjádřit k záležitostem, které je trápí. To však není jediná nepříjemnost.

HOSPODA NA MÝTINCE

 

Hospoda Na mýtince

opereta s výpravou a kostýmy

„…dědeček byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi.“

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

 

 

 

 

I když má bod Různé předem stanovený čas projednávání, skutečný čas se vždy liší. „Máme 17:30 a blížíme se k projednávání bodu Různé. Na programu je však oficiálně až v 19:45. Pokud by se občané nechtěli nebo nemohli zúčastnit celého jednání zastupitelstva a přišli by do zasedací místnosti, byť třeba v 19:00, už by tu nikoho nenašli,“ uvedl předkladatel změny jednacího řádu Aleš Novák.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Abychom vytvořili lepší atmosféru na zastupitelstvu a umožnili občanům lépe komunikovat se svými zastupiteli, navrhli jsme zařazení bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů na program každého zasedání zastupitelstva. A to hned jako druhý bod. Nejenže by obyvatelé věděli, v jakém bodě mohou zastupitelům sdělit své postřehy, zároveň by bylo jasné, kdy mohou vystoupit.

 

 

Je to ideální řešení, které pomůže všem. Občané nebudou nervózní, že tu musí dlouho čekat a co nám budou chtít říct, to nám řeknou na začátku,“ doplnil náš zastupitel Jaromír Barák. Jeho kolegyně Blanka Kutinová tento návrh podpořila se slovy: „Pro hodně občanů by to byl signál, že mohou přijít, vyslechneme je a bylo by to větší zapojení občanů do činnosti zastupitelstva.“

A jak reagovala koalice? Mlčením a zamítnutím

Starosta, radní ani žádný jiný zastupitel se k projednávanému bodu nevyjádřili. Z jejich strany nepadl jediný argument, který by zazněl proti tomuto návrhu nebo připomínka a návrh na jinou úpravu. Podotýkáme, že náš návrh měli k dispozici v řádné době a mohli se s ním seznámit. Dalo by se tedy předpokládat, že návrh bude schválen, protože prioritou každého zastupitele by měla být co nejlepší komunikace s občany. Výsledek hlasování však hovoří jinak. Koaliční zastupitelé a komunisté se hlasování buď zdrželi, nebo hlasovali proti tomuto návrhu.

Radniční koalice si patrně brzy uvědomila, že hlasovala špatně. Proto se snažili na městském webu rozhodnutí obhájit. Ale jak je v Třebíči bohužel již zvykem, do tiskové zprávy byly uvedeny pouze argumenty vedení města a našemu zastupiteli nebyl dán žádný prostor k vysvětlení, proč danou změnu navrhl a v čem by občanům prospěla.

Starosta Pacal ve svém článku “Pacal: Vítáme zpětnou vazbu od občanů” argumentoval též takto: „Změna jednacího řádu je v této chvíli zbytečná. Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané se mohou vyjadřovat ke všem bodům, které zastupitelstvo projednává a v bodě různé, který je součástí každého zasedání, mohou vznášet připomínky či podněty mimo stanovený program zastupitelstva.“

 

A to je špatně, protože to vypadá, že slib koalice o dialogu s lidmi je jen prázdná bublina a že o názory obyvatel nestojí. Protože když mohou přijmout konkrétní opatření ke zlepšení, mlčí, strčí hlavu do písku a pak smetou návrh ze stolu. Toto přeci není konstruktivní práce pro občany.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This