Černý dům – sgrafity zdobený dům vlastnil v 17 století mydlářský mistr Jan Rábl. Ten nechal v roce 1637 zeď směřující do náměstí pokrýt figurálními sgrafity. Představují lidské ctnosti (Víru, Lásku, Naději, Spravedlnost, Rozum a Slávu) a dále zde najdeme lovecké výjevy. V 19 století byl dům zabílen a až roku 1927 byla omítka restaurována a byla jí dána původní podoba.

Před druhou světovou válkou patřil tento dům židovských obchodníkům Friedovi a Taussigovi. Stejně jako další naší židovští spoluobčané byli zavražděni oni i jejich rodiny ve vyhlazovacích táborech. Pamětníci ještě stále tomuto domu říkají “U Tausiků”. Více v reportáži České televize.

 

Pin It on Pinterest

Share This