Starosta zleva, místostarosta zprava, se studentkou, s miminkem, se seniory, s třemi králi… Fotografie mnohdy na půl stránky, s dominancí představitelů města, podstata sdělení uniká. Tak vypadají úvodní stránky prvního čísla Třebíčského zpravodaje v letošním roce, ty, které by měly být věnovány především důležitému dění ve městě. A to je jenom vrcholek ledovce, předchozí čísla zpravodaje nevypadaly o moc lépe, stejně jako městská facebooková stránka a městský web.

Vydavatelem Třebíčského zpravodaje je Město Třebíč, které též provozuje městské webové stránky a Facebook.  Všechny tyto komunikační kanály informují o místních záležitostech za veřejné peníze a pod autoritou veřejné správy. Jedná se tedy o média veřejné služby.

Zneužívání komunikačních kanálů politickým vedením Třebíče

Obsah těchto médií je však zneužíván pro jednostrannou a účelovou propagaci politického vedení města a pro permanentní politickou kampaň. Současně je obsah všech komunikačních kanálů cenzurován, tj. jsou záměrně potlačovány jiné alternativní či kritické názory na způsob řízení města s cílem předkládat občanům – čtenářům ryze nekonfliktní a pozitivní obraz o jeho vedení. To má neblahý vliv na rovnost politické soutěže, věcnost a otevřenost veřejné debaty a transparentní financování politických kampaní.

 

 

Občanské sdružení Oživení, které se věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky, připravilo projekt Hlásná trouba, který se věnuje hodnocení radničních periodik. Hodnocení Třebíčského zpravodaje probíhalo v loňském roce. Následující obrázky jsou pouze částí celkového hodnocení, na https://hlasnatrouba.cz/  si vše můžete prohlédnout podrobně.

 

 

Tyto komunikační kanály jsou přitom důležitým komunikačním nástrojem a zdrojem informací pro občany, protože referují o místních záležitostech. Mají tedy významný vliv na utváření veřejného mínění ve městě.

Členové městské rady jsou ve střetu zájmů

V minulém i současném volebním období zřizovala redakční radu Třebíčského zpravodaje rada města, její členové včetně starosty a místostarostů pak tvořili většinu i v redakční radě. Tím se dle zákona č. 159/2006 Sb. dostávají do střetu zájmů, protože mají přímý vliv na obsah periodika tak, že mohou ovlivňovat, zda se o jejich práci a činnosti bude referovat objektivně, anebo deformovaně v jejich prospěch.

 

Příspěvky na městském Facebooku, které byly vedením města cenzurovány

Příspěvky na městském Facebooku, které byly vedením města cenzurovány

 

Pro webové stránky a městský Facebook nejsou stanovena pravidla vůbec. Resp. rada města přijala v minulém volebním období diskriminační usnesení, kterým dokonce zakázala na městských sociálních sítích zveřejňovat tzv. „politickou reklamu“, tedy jakékoliv alternativní a oponentní názory na dění ve městě, které jsou reprezentovány jakoukoliv volební stranou městského zastupitelstva.

Vše je hrazeno z veřejných peněz

Veškeré komunikační kanály města jsou hrazeny z veřejných peněz. Není tedy možné, a je v rozporu se základními demokratickými principy, aby v nich vedle většinového názoru nebyly uváděny i názory oponentní, nejenom názory opozičních zastupitelů, ale i názory občanů města.

Navrhujeme zřízení výboru pro média a komunikaci

K tomu, aby komunikační kanály Města Třebíče publikovaly kvalitní obsah, který bude vyvážený a objektivní, bude umožňovat volnou soutěž politických sil a nebude cenzurován, může významným způsobem přispět výbor pro média a komunikaci, jehož zřízení zastupitelstvem města navrhujeme (celý text navrhovaného bodu jednání si můžete přečíst zde).  Zastupitelstvo následně zvolí jeho členy, kterými budou zástupci koalice, opozice a občanů města.

 

Demokracie je založena na principu rozhodnutí většiny. Není však přípustné, aby na úrovni sdělování a šíření informací docházelo k potlačování menšinových názorů nebo názorů, které nekorespondují s vládnoucími představiteli.

V problematice chodu města není možné rozlišovat, která témata jsou ryze politická nebo týkající se života ve městě. Každé rozhodnutí radních či zastupitelů bude reprezentovat pouze určitou část obyvatel. To však neznamená, že jiné názory mají být umenšovány.

 

Výbor pro média a komunikaci vytvoří svůj statut, ve kterém budou jasně stanovena pravidla pro vydávání Třebíčského zpravodaje, publikování obsahu na webu a sociálních sítích a vztah mezi výborem, redakcí (či redakcemi) jednotlivých komunikačních kanálů a vedením města. Statut bude předložen zastupitelstvu a po jeho schválení bude veřejně vytvořen prostor pro kultivovanou diskusi o místní politice.

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This