Mnoho lidí neví, jaký je rozdíl mezi domem s pečovatelskou službou, domem se zvláštním určením a domy pro seniory. Pokusíme se rozdíly vysvětlit a zároveň popsat, jak to máme zde v Třebíči.

Dům s pečovatelskou službou

Jsou to byty pro seniory s možností využití pečovatelské služby (např. pomoc s hygienou, úklidem, nákupem), která je dostupná jen určitou část dne. Služba funguje dle dohody seniora a poskytovatele. Je určen jen pro ty, kteří nepotřebují komplexní péči a jsou relativně soběstační. Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. Jsou obvykle ve vlastnictví obce. Výběr ze žadatelů provádí odborná komise sociálního odboru příslušné obce/městské části většinou na základě sociálního šetření, lékařské zprávy, pořadníku a individuálního posouzení situace (může se lišit).
Smlouva na užívání bytu je uzavírána na dobu určitou či neurčitou (liší se podle provozovatele). Senior se do přiděleného bytu může přihlásit k trvalému pobytu. Čekací doba se pohybuje v horizontu měsíců či let, v jednotlivých regionech a městech se liší.
Platí se zde nájem, zálohy za služby a péče dle domluvených služeb.

Domy se zvláštním určením

My v Třebíči máme tzv. čtyři domy se zvláštním určením. Vlastníkem je město Třebíč, o domy se stará firma Drašar, správa nemovitostí. Podmínky k přijetí jsou stejné jako pro domy s pečovatelskou službou, jen zde není stálá pečovatelská služba. Nájemníci si platí nájem, zálohy za služby ( voda, elektřina ), ale pečovatelské služby si zajišťují a platí sámi u třebíčských pečovatelských subjektů. Mimo seniorů zde bydlí i handicapovaní a např. v domě na ulici Vltavínské jsou zde i sociální byty.

Domov pro seniory – DS

Je to celoroční stálá služba určená pro seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma, protože jim již nestačí péče rodiny ani terénní služby. Senioři zde mají dostupné všechny služby, které potřebují (ubytování, stravu, úklid, praní, žehlení atd.) a pomoc při všech denních úkonech (hygiena, oblékání, stolování apod.), péči zdravotních sester a ve většině případů i rehabilitaci. Jsou zde také zajištěny tzv. aktivizační služby (trénování paměti, výtvarné aktivity, výlety apod.). Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby. V Třebíči jsou tři a patří Kraji Vysočina.

Domov se zvláštním režimem – DZR

Tento typ domova se od domova pro seniory liší pouze v tom, že je určen pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména pro onemocnění syndromem demence a pro stabilizované duševní poruchy. Personál musí být speciálně vyškolen pro práci s těmito klienty. V těchto domovech je poskytována komplexní péče jako v domovech pro seniory. Není zde určená věková hranice, poněvadž například demence zejména Alzheimerova typu může propuknout i v produktivním věku. U nás v Třebíči má pro tyto klienty uzpůsobený DS na ulici Koutkové jedno oddělení. A nově se zde bude otvírat soukromé Alzheimer centrum. Oba dva typy domovů (DS i DZR) už dle daných pravidel přijímají klienty , kterým nestačí již péče rodiny, ani pečovatelské služby.

Jak dále s péčí o seniory?

Sociální politika dlouhodobě směřuje k tomu, aby senioři zůstávali doma, dokud to jde a instituce pro ně byly až poslední možností. Populace stárne, za pár let budou senioři nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi. Demence je novou civilizační chorobou. Odhaduje se, že v budoucnu jím bude trpět každý třetí senior. Míst v domovech je málo a domácí péče je pro stát levnější. A zároveň je pro seniory samozřejmě příjemnější a vhodnější zůstat v domácím prostředí. I když je jasné, že pro rodiny často není jednoduché tuto péči zajistit. Žádosti do DS a DZR nejsou vázány na trvalé bydliště, lze zažádat kdekoliv. A můžeme dávat žádosti i do více domovů.

Zákon o sociálních službách pamatuje i na situaci, kdy seniorům nestačí finance. Klientům po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat alespoň 15% z příjmu. Klient s nízkými příjmy tedy platí tzv. sníženou úhradu.

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This