Třebíč je město s velikým potenciálem, ke kterému bezpochyby přispívají i památky zapsané na seznam UNESCO. Ale velmi důležitý aspekt, který tvoří a rozvíjí ducha města, jsou aktivní lidé a nestátní neziskové organizace. Ti tvoří svými projekty a činností hodnoty, které významně zvyšují atraktivitu města pro jeho obyvatele (i ty případné budoucí) a turisty. Jenže musí mít z čeho brát. 

Začátkem roku město Třebíč zveřejnilo nové grantové výzvy na rok 2022 a to s avizovanou změnou, že se projekty tentokrát budou podávat elektronicky. Duše žadatele možná zaplesala, některá se ale možná poděsila. Ne každému totiž on‑line prostředí sedí a je jistě mnoho těch, kteří upřednostňují osobní kontakt. Pro ty bude letošní rok velikou výzvou, myslíme na ně a držíme palce! Je škoda, že nezůstala možnost podávat žádosti i starým způsobem.

Novinka 2022 nebo amatérská polovičatost

Ale zpátky k letošní novince! Výsledek je mírně řečeno nedotažený. Co se dříve jmenovalo žádost, se nyní jmenuje povinná příloha. Ve výsledku pracuje žadatel s velmi podobným dokumentem jako loni. Tuto povinnou přílohu musí vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit do internetového „portálu občana“, horké novinky letošního roku . Jedním lusknutím prstu se vypařila možnost elektronického podpisu a datových schránek. Těm žadatelům, kteří by ocenili on‑line prostředí, tato novinka ušetří jediné – cestu na poštu či podatelnu. Jenže tito žadatelé dost možná byli v minulých letech schopni žádost podat od svého pracovního stolu pomocí již zmiňovaného elektronického podpisu či datovky, bez skenování. K polovičatosti navíc přispívá i fakt, že na rozdíl od žádosti vyúčtování a závěrečnou zprávu přes portál občana odevzdat nelze.

 

 

 

Menší města dávají řádově víc peněz

Naproti tomu v dalších oblastech grantového systému nedochází k výrazným změnám. Žadatele vždy zajímá několik věcí – celková suma přidělených peněz, maximální možná přidělená částka, nutný vlastní podíl. A to je v Třebíči už roky velmi podobné. Že může být i lépe, vidíme např. v kulturní oblasti měst Žďár nad Sázavou a Písek.

 

Tabulka srovnávající vybranou oblast kultura grantového systému ve třech městech

 

Rozdílem bijícím do očí nejvíce je alokovaná částka financí. Ta je v Třebíči zkrátka velmi malá a to i při pohledu na grantový systém jako na celek. V Třebíči je na celý grantový systém, tedy na kulturní aktivity, volno-časové aktivity, projekty řešící drogovou závislost a další bohulibé činnosti, v roce 2022 vyčleněno celkem 1 400 000 Kč. Město Písek jen na kulturní granty alokovalo v roce 2022 necelé 4 miliony. Důvod, proč se v současnosti v Třebíči tolik šetří, není zcela jasný, ne vždy tomu tak bylo. Na příklad v roce 2012 vyčlenilo město Třebíč na celý grantový systém 3 150 000 Kč.

Diskriminační kritéria

Problém není jen množství financí, jsou to i další podmínky, které nastavuje současná radnice, a ve kterých se roky nic nemění. Na žadatele je kladena nepřiměřená a neopodstatněná administrativní zátěž při závěrečném vyúčtování, mnozí žadatelé vypadávají z důvodu, že jim nesedí současně nastavená hodnotící kritéria nebo jen nezvládnou svůj projekt z 50% dofinancovat. A o takové projekty občané města přicházejí.

 

Nulová debata

Žadatelé napříč oblastmi v Třebíči by měli jistě připomínky, co udělat v grantovém systému jinak, jak nastavit podmínky s větším důrazem na spravedlnost a rovný přístup, či jak zmírnit administrativní zátěž. Ale radní, kteří by měli aktivně vyžadovat zpětnou vazbu a vést debatu, nedělají v tomto směru nic. Mnohým z nich totiž podmínky sedí dobře a organizace, ve kterých jsou aktivní, čerpají úspěšně finance z grantového systému. Tak proč něco měnit?

Je třeba vážit si všech činorodých lidí, kteří mají nápad a chuť udělat něco pro ostatní, obětují tomu svůj čas a energii a je nutné je podpořit, naslouchat jim a společně změnit podmínky tak, aby grantová soutěž v Třebíči byla rovná pro všechny.

 

Získejte více informací

z našeho webu

Třebíč Občanům!

 

Zaregistrujte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít žádné novinky.

Pro úspěšnou registraci k odběru novinek z našeho webu potvrďte prosím vaši emailovou adresu kliknutím na odkaz v emailu, který jsme vám poslali. Děkujeme!

Pin It on Pinterest

Share This